Om verktyget

Träningskick

Kort om bakgrunden för konceptet, enligt Vinnova som är en statlig myndighet under socialdepartementet, kommer den befolkningen som är 65 år och uppåt att öka med 100 % till bara år 2040.  Vi ställs emot en allt äldre befolkning, genom detta ökar behovet av vård som att gå till fysioterapeut (sjukgymnast). De som jobbar inom dessa yrken kommer under den tiden inte att bli fler utan snarare färre vilket betyder att de måste ta hand om fler patienter utan att kvalitén eller säkerheten för patienten skall bli lidande.

På marknaden idag finns det inget bra verktyg för att kunna leva upp till det framtida behovet.

Vi har under 2 års tid tagit fram och utvecklat vårt koncept som ska hjälpa till att lösa de stora samhällsutmaningar som ovanstående innebär, det behövs ett verktyg som kan minska kostnaderna och samtidigt frigöra tid för fysioterapeuten till att hinna med fler patienter utan att kvalitén på vården sänks. Verktyget ska hjälpa till att göra rehabiliteringen mer effektiv och samtidigt öka säkerheten för patienten.

Träningskick var ett av totalt tre bidrag som utsågs till finalister i tävlingen Svea Priset 2015. Svea Priset är en framåtriktad utmärkelse, som vill göra skillnad genom att belöna den bästa innovationsidén inom e Hälsa.

Träningskick är ett enkelt verktyg ur användarperspektiv, Patienten blir tilldelad de övningar som fysioterapeuten föreskriver via en hemsida, där finns det tillgång till en mängd inspelade övningar för kroppens alla delar. Det kommer även att finnas möjlighet för patienten att få en påminnelse via sms för att få en bra rutin när det gäller att utföra övningen med ett förutbestämt antal ggr/dag eller vecka. Med Träningskick blir det minskade vårdvolymer och högre kvalité på vården. Varje gång patienten loggar in för att göra sin övning genereras statistik på antal gånger en övning utförs som sedan kan användas i uppföljningen för patienten.

Närmast i utvecklingen ska en talsyntes läggas till, då får fysioterapeuten möjlighet att skriva in instruktioner till patienten som då även får möjlighet att lyssna på instruktionen. Funktionen kan även vara till stor hjälp om fysioterapeuten har en patient som inte talar svenska som modersmål, med hjälp av tolk kan instruktionen då skrivas in på det språk som patienten behärskar.

När det gäller alla samlade funktioner som erbjuds i Träningskick finns det i dag inget motsvarande på marknaden.

Välkommen att kontakta oss för mer information.